Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Както е отредено

 

 

Гергана Златкова

 

 

С лед като Възкръсна, малко преди да се възнесе
И исус се яви на мироносиците, на майка си,
Н а учениците си и на мнозина, които вярваха в Него...

 

Б рат му Яков пости, а после
О свети мястото, където се бе състояла Тайната вечеря, с
Ж ивотворна светена вода и молитви,
И застана начело на църквата, както му беше отредено...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]