Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ТРИ МАЛКИ КОЛЕДНИ ЕЛЕГИИ

 

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Електронна публикация на 21. декември 2009 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]