Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание | страницата на автора

 

КЪМ ЖИВАТА КАРТИНА НА ПРЕХОДА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Сто двадесет души те бяха на брой,
но пет се обадиха, че от съклет
в неделя са болни: отсъстваха пет!
На сто и петнайсет платиха им в брой!
       Платиха им в брой!

 

Ти, свете западен, недей
да бъдеш строг: Не ни се смей!
За час над живата картина
подухна леко и отмина
от село вятърът Борей!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 19. ноември 2010 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]