Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Военен в мирно време

 

Иван С. Вълев

 

 

 

Без войни, но и без любов
минават дните от седмицата
и на седмия пак трябва да избира
дали да стреля
в себе си
или да отиде
за риба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 13. март 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]