Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Спом...

 

Иван С. Вълев

 

 

 

От снощи си спомням
само това:
„Дано да си спомняш
всичко, каквото ти казах“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 13. март 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]