Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

***

 

Иван С. Вълев

 

 

 

Запалваш ми цигарата
със своята –
цигарите се целуват.
За разлика от нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 13. март 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]