Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Пореден ден

 

Иван С. Вълев

 

 

 

Пореден ден,
в който се размотавам
около теб.

 

Заобиколен съм
от толкова много книги,
от толкова много думи,

 

а не знам
как да ти кажа
тези в мен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 13. март 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]