Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Тъжен сезон

 

Иван С. Вълев

 

 

 

Улицата, на която
дните ми растат и се смаляват
затъва от бляскавото си начало
към края си объркан и неясен,
като сезона, който бил
не така жесток като април,
а по-скоро като някой,
някога красив
който после
станал мълчалив –
всичко тук родено
по малко избледнява
за да се слее със калта,
от която няма сътворение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 10. октомври 2020 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]