Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

На един паркинг

 

Иван С. Вълев

 

 

 

надвиснал на ръба
над това градче
сякаш излязло
от брошура
за приближаващ
Апокалипсис
в два през нощта
сме само ние
и точно в този момент
всичките земни царства,
и тяхната слава,
хвърлени в краката ни
не биха могли
да ни накарат
да се отречем
един от друг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 10. октомври 2020 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]