Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Атлас

 

Пейчо Кънев

 

 

Той държи небето
да не падне върху
нас – точно както
аз те държах през нощта
да не пропаднеш в мен:
плътта, океанът от коса,
и онова да-да-да,
под небето от мрак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 05. юли 2019 г.
Публикация в кн. „Последната вечеря“, Пейчо Кънев, Издателство за поезия „ДА“, С., 2019 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]