Мартин Григоров

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Из „В сянката на Ленин“

 

Мартин Григоров

 

Сценарият „В сянката на Ленин“ е отличен през 2018 г. на Cannes Screenplay Contest в
категорията „Исторически сценарии“, чиито резултати по традиция се обявяват месец преди
филмовия фестивал в Кан!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. септември 2018 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]