Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съдържание | страницата на автора

 

ДОМ

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   I.

    

   денят започва късно, всеки се труди в собствената си килия,
   часовете - дебел, мъжки котарак - сноват по коридора,
   нощта идва, без да си очаквал

    

   зима, почуква по стъклото вятър, хлопва се врата,
   в кухнята потракват приборите на живота,
   пали лампите си вечерта, книгите в библиотеката се пренареждат,
   авторите разменят своите места, гласовете им остават,

    

   чувам тихите им стъпки в черепа на тази сграда,
   долавям, пясъкът на думите проскърцва,
   страниците пърхат в ямите на мъртъвците
   и отлитат в избелелия ирис на деня,
   домът разпръсва книгите си над земята

    

    

    

   II.

    

   синята писалка на нощта изпуска над площада,
   запотеният прозорец се покрива с мастило, някъде отвъд
   по дърветата сияят ангели, привързани от градската управа,
   като думи в ямата, която сам съм издълбал

    

   пред къщата – три сребърни пера в черна стъкленица,
   непривичен монумент, херувимите надуват неонови тръби,
   камбана отмерва часовете
   луна - окото на елен, наднича през тъмното стъкло,
   и гледа северните редове - вирове, в които водата си отдъхва

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 14. август 2021 г.
Публикация в кн. „Дайни“, Калоян Праматаров, редактор: Марин Бодаков, Изд. „Сонм“, С., 2017 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]