Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Зачеваща памет“, Цвета Софрониева, „Прозорец“, 1995 г.
© 1992, Tzveta Sofronieva ©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]