Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ОТВЪТРЕ

 

Ясен Василев

 

 

 

пейката е празна паркът е пуст наоколо е тъмно
      една черна ръка без тяло изскача от нощта и
оставя разтворена черна книга върху пейката
      тя се събужда и спомня книгата книгата книгата
      върху пейката и излиза
      ще се изгубите в книгата
      книгата я чака черна и разтворена тя я вдига
      ------------------------------писък----------------------------------
      къде е стаята е без прозорци без врати къде е в
света вън от него светът е вътре в нея тя е светът
      по стените висят картини от нейното минало
от нейното бъдеще от неизживяните животи за
които тя не знае небето е сиво и ниско земята е мъртва
изгнила продънена дъсчена стените варосани се
стесняват и я притискат
      лумват пурпурни пламъци в нея около й изпепеляват
света няма вода въздухът бавно й свършва
      стените се разтапят таванът хвркъква подът се
рони на пепел и тя изпада от света полита
      надолу
      надолу
      надолу
черната ръка изскача от мрака улавя я в полен и
                                                                       хлопва кориците й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]