Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | аудио вариант на книгата | страницата на автора

 

 

С Л Я П   В И С И   Б Е З К Р А Я

 

 

 

ЯRсен ВасилеВ

 

 

 

 

 

 

 

 

аудио вариант на книгата

 

 

Електронна публикация на 15. януари 2012 г.
Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]