Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

ИНКВИЗИЦИЯ НА ПЛЪТТА

 

Ясен Василев

 

 

 

понякога часовете кървят като христос
понякога присветват светкавици
понякога господ фотографира мисълта си
но снимките нямат никаква стойност в съда
инквизиция на плътта
кръвта се разпъва на кръст
отвъд границите на тялото
потича гласът и избухват стените
инквизиция на плътта
по обед под кръгла луна
да се извади окото
да се обръснат мустаците
да се избият зъбите
да се изтръгнат корените
да се стъпче короната
да се умре и да се възкръсне
след това отгоре надолу
да се строи кулата
с философски крайъгълни камъни
със скъпоценни камъни на лудостта
инквизиция на плътта
пирамида саркофаг мумия фараон сфинкс феникс
вали кръвта на озирис
времето се напоява
и през нощта в пустинята цъфтят цветя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]