Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата

 

 

КАПАН ЗА ВЪЛЦИ

 

Ясен Василев

 

 

 

Двама братя растяхме в капан за вълци. Капанът беше заложен върху карта.
Единият трябваше да бъде заколен, другият по-крехък от китайски порцелан,
двамата по-тихи, по-нежни, двамата повече oбичахa Рим.
Гъста козина, гладка кожа, топла кръв. Твоят брат, вълкът, ще се развие.
Какъв език говорят отгледаните от вълци?
Трябва да преподаваме този език в училища, да пишем документи на него.
Трябва да нарисуваме перфектна карта и граници по картата.
Може ли прогоним един от братята отвъд границата?
Да му оставим само едно пророчество.
И той ще бъде срещу всеки човек, и всеки човек ще бъде срещу него.
Водата скоро ще бъде по-скъпа от златото.
Спокойно, всички ние ще умрем, но парите ни ще живеят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 12. юни 2015 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]