Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата | книгата в аудио формат

 

ПРОИЗВОДСТВО

 

Ясен Василев

 

 

 

Рухването на една сграда или на нейните функции
може да се разглежда като освобождение или поробване,
или като компресирано време. Зависи.
Трябва да се приближим, за да разпознаем лицата зад праха,
със запушени усти и ръце в празните джобове, неспособни да реагират,
телевизионни зрители на собствения си живот,
казва им се да празнуват и да пазаруват,
трябва да се приближим до рафтовете, да сложим или да махнем очила,
да разчетем малките букви по етикетите, измерват се в човешки животи,
така плащат и на журналистите, когато произвеждат статии – буква по буква.
Вече се издигат нови сгради, смесица от кич и носталгия.
Защо да не се приближим,
има риск да се изцапаме, но никога няма да ни сбъркат,
изглеждаме като изрезки върху тази картина,
друга естетика, има риск да се отвратим,
но защо да не се приближим?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | аудио | продължи

 

 

Електронна публикация на 22. юни 2020 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]