Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата | книгата в аудио формат

 

 

НАДМОЩИЕ

 

Ясен Василев

 

 

 

Това е време на нови стени и огради, на изработване на врагове.
Някои са физически отделени, между други на пръв поглед няма преграда.
Но нека видим как се разпада по-малка система, например човекът.
Това, в което се влюбва, е и това, което го погубва.
Трудно е да разпознаеш врага, когато е захранил твоята същност.
Различните гледни точки могат да имат и общи цели.
Съществуват две радикално противоположни позиции. Третата е лицето.
Една сила, която измества друга, не винаги означава освобождение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | аудио | продължи

 

 

Електронна публикация на 22. юни 2020 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]