Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | страницата на книгата | книгата в аудио формат

 

УСКОРЕНИЕ

 

Ясен Василев

 

 

 

Пред нас съществуват две възможности:
тялото става придатък на една машина,
която произвежда и се храни с образи, или:
тялото се превива под тежестта на свободата,
в която опитва да произведе и продаде себе си.
Съдържание, лишено от съдържание,
репродуцира и повтаря непрестанно
доброволно приетата неразличимост,
всеки изразява себе си, всички са еднакви:
нито зли, нито добри,
нито победител, нито губещ.
Сила.
Необхватна, непроницаема, непобедима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | аудио | продължи

 

 

Електронна публикация на 22. юни 2020 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]