Йоана Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

***

 

Йоана Стоянова

 

 

изтрий началото
изтрийначалото
превзетите форми се излюпват
в покрайнините на мисълта
изтрийпревзетитеформи
в каналните течения има благородна почва
между белите й нишки посей
водни растения
в началото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

Електронна публикация на 01. декември 2016 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]