Екатерина Йосифова (04.06.1941 г. - 13.08.2022 г.)

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

Февруари с лице към юни

 

Екатерина Йосифова

 

 

Вали сняг, от което впрочем ми е хубаво,
но също и от очакването да не се задържи дълго.
Винаги това очакване: ела,
но не се заседявай.
Ела, желание, ела, игра, ела, одобрение;
но само ти, месец юни, ела за по-дълго.
За колко дълго ли? За не по-малко от
цъфтежа на една дъга. А по-добре
за цялото оставащо ми време.
Да залее зеленото ти море
пораженията, които съм направила, живеейки.
Дърветата да са докрай разлистени,
във всяко да тече тайна река.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 04. юни 2020 г.
Публикация в кн. „Нагоре-надолу“, Екатерина Йосифова, Изд. „Факел“, С., 2004 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]