Екатерина Йосифова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. юни 2020 г.
Публикация в кн. „Нагоре-надолу“, Екатерина Йосифова, Изд. „Факел“, С., 2004 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]