Екатерина Йосифова (04.06.1941 г. - 13.08.2022 г.)

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

***

 

Екатерина Йосифова

 

 

СВОБОДАТА, САНЧО,
е когато няма
кого да обвиняваш
освен себе си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 04. юни 2020 г.
Публикация в кн. „Нагоре-надолу“, Екатерина Йосифова, Изд. „Факел“, С., 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]