Златозар Петров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

ЗАПЛЮВАНЕ
(детска игра)

 

Златозар Петров

 

 

 

За теб червените цветя на любовта
За мен реките облаците паметта

 

За теб зелените дървета на смеха
За мен градините воловете дъжда

 

За теб очите огледалото нощта
За мен извивката на шията гръдта

 

За теб стареещото време паметта
За мен червените цветя на любовта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. юли 2023 г.
Публикация в кн. „Топло животно и други стихотворения“, Златозар Петров, Издателство за поезия „ДА“, С., 2017 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]