Илзе Айхингер

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

АТЕРЗЕЕ

 

Илзе Айхингер

 

Превод от немски: Федя Филкова

 

 

Рисунка на умрелите в дълбокото риби,
в дванадесет нарисувана на белия зид,
в дванадесет вече изтрита от белия зид,
от клисаря, дошъл да затвори вратите.
Никой не я е видял.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]