Уважаеми читатели! Електронното издание и виртуална библиотека „Литературен клуб“ се нуждае от вашата подкрепа,
за да продължи да съществува! Ако желаете да помогнете, можете да използвате следната банкова сметка:

 

Първа инвестиционна банка,
BIC FINVBGSF BG62 FINV 9150 10BG N0HC K1
Емилиян Антонов Николов

 

Сърдечно благодарим за разбирането и за съпричастността!

 

Преводна художествена литература

литература от чужди автори на български език

Литературен клуб - 21 години!   Най-старото електронно издание за литература в България!

 

 

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]