Федерико Гарсия Лорка

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЙЕРМА

 

Трагическа поема в три действия и шест картини

 

Федерико Гарсия Лорка

 

Превод от испански: Лъчезар Мишев

 

 

 

 

  Първо действие

 

  Второ действие

 

  Трето действие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. февруари 2022 г.
Публикация в кн. „Йерма“, Федерико Гарсия Лорка, Народен театър „Иван Вазов“, С., 1980 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]