Федерико Гарсия Лорка

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЙЕРМА

 

Трагическа поема в три действия и шест картини

 

Федерико Гарсия Лорка

 

Превод от испански: Лъчезар Мишев

 

 

 

 

 • Първо действие
 •  

 • Второ действие
 •  

 • Трето действие
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Електронна публикация на 07. февруари 2022 г.
  Публикация в кн. „Йерма“, Федерико Гарсия Лорка, Народен театър „Иван Вазов“, С., 1980 г.

  ©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

   

  Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]