Юрий Брусовани

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Светът се затвори

 

Юрий Брусовани

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

Лабиринт на суетата
от който няма изход
необходимост
натикала нежността в ъгъла на мазето
и прозорци със спуснати капаци в часа на
                                                         катастрофата
Светът се затвори в своята деловитост
и забрави
как играят децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. юли 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]