Илзе Айхингер

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ЖАЛБАТА НА БОБИНГЕР

 

Илзе Айхингер

 

Превод от немски: Федя Филкова

 

 

Моите приятели се разпиляха,
изгубих ги
между листите и клоните.
Кой ще възвърне образа им,
кой ще извади от дъжда
леките им силуети,
кой ще улови за тях облаците-шапки на планината,
кой за мен ще завърти обратно стрелките
на слънчевия ни часовник?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]