Илзе Айхингер

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ИГРА НА КАРТИ

 

Илзе Айхингер

 

Превод от немски: Федя Филкова

 

 

Забравили тъмните ъгли,
лицата
и златото под стената,
ние всичко ще оставим така,
люлката с железни мъже,
образците, ослепили очите ни,
а под кухненската пейка
носорога, стоплен от светлина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]