Андре Жид

есеистика

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

 

 

   Есеистика:

    

    

  • Из „Трактат за Нарцис. Теория на символа“
  •  

    

    

   Превод от френски: Тодорка Минева

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Изданието е осъществено в рамките на Програмата за възстановяване и развитие на частните културни организации на Национален фонд „Култура“.

    

    

   Национален фонд ``Култура``

    

    

    

    

    

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]