Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

МНОГО ЗИДАРИ

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

Множество зидари
построили огромно тухлено кълбо
на върха на планината.

 

После се спуснали в долината
и огледали своето творение.
- Величествено, - казали те,
кълбото им се харесало.

 

И изведнъж то се заклатило
и се стоварило отгоре им,
и мигновено премазало всички.
Но някои успели да извикат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]