е. е. къмингз

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ПОТЕГЛИ ЛЮБИМИЯТ ЦЯЛ В ЗЕЛЕНО

 

е. е. къмингз

 

Превод от английски: Владимир Трендафилов

 

 

Потегли любимият цял в зелено
пришпори жребец от злато
към сребърната зора.

 

Три хрътки снишиха уши с усмивка
сърните летяха отпреде.

 

Пó са леки от сънни сенки
сърните стройни и светли
сърните волни и ведри.

 

Три сърнеца край бяла водица
свирепо рогът запя отпреде.

 

Потегли любимият с рог на бедро
пришпори ехото бързо
към сребърната зора.

 

Три хрътки снишиха уши с усмивка
лъките летяха отпреде.

 

Пó са тихи от шушнещ шепот
сърните неми и нежни
сърните дивни и дружни.

 

Три кошути в златиста долчинка
стръвно стрелата запя отпреде.

 

Потегли любимият с лък на пояс
пришпори хребета бързо
към сребърната зора.

 

Три хрътки снишиха уши с усмивка
скалите летяха отпреде.

 

Пó са бледи от страшна смърт
сърните морни и мили
сърните тънки и тръпни.

 

Три елена в зелена тревица
щастливо ловецът запя отпреде.

 

Потегли любимият цял в зелено
пришпори жребец от злато
към сребърната зора.

 

Три хрътки снишиха уши с усмивка
сърцето ми свърши отпреде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 10. март 2008 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]