Шеймъс Хийни

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

СЛЕДОВНИКЪТ

 

Шеймъс Хийни

 

Превод от английски: Кристин Димитрова

 

 

Баща ми крачеше зад ралото
с издути рамене, като платно, завързано
между браздата и държалото.
Щом цъкнеше с език, конете се разбързваха.

 

Пък беше майстор. Биваше го да поправи
теглича, лъскавото острие да втъкне.
Земята се обръщаше на прави
ивици. До синора с едно завъртане

 

обръщаше запенения чифт
назад към нивата. Премерваше земята
със поглед, поприсвил очи
и безпогрешно набелязваше браздата.

 

Подтичвах в подкованата му диря
и често се препъвах в буците.
Понякога на раменете му се ширех
и с всяка крачка се издигах и се спусках.

 

Мечтаех да порасна и да грабна плуга,
око притворил, мишците напрегнал,
а го преследвах и не правех друго,
освен под едрата му сянка да се пречкам.

 

Бях напаст - падах, ставах ден след ден,
скимтях. Така и не обръгнах.
А днес баща ми крета подир мен
и все не иска да си тръгне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. ноември 2007 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]