Пу-Сун-Лин

проза

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ОСТЪР МЕЧ

 

Пу-Сун-Лин

 

Превод от старокитайски: Бора Беливанова

 

 

         В края на епохата Мин1 в областта Цзи се навъдили много разбойници. Във всяка околия имало настанени войници, те убивали на място всекиго, когото заловят. Особено много били разбойниците в околия Чжанцю.
         Един войник имал препасан много остър меч - като замахне, сякаш сече празно място.
         Веднъж заловили десетина души разбойници, повели ги под стража към пазарния площад, на мястото за смъртни наказания. Един от заловените разбойници познал войника с меча, повъртял се около него и нерешително казал:
         - Чувал съм, че вашият меч е най-остър, отсича главата с един удар. Имам молба - вие да ме убиете.
         - Бива - рекъл войникът. - Гледай само да си близо до мене, не се отдалечавай.
         И разбойникът тръгнал подире му към мястото за наказания. Войникът измъкнал меча и с един замах отрязал главата. Тя паднала. Вече на няколко крачки встрани, докато все още се търкаляла, тя се провикнала възхитена:
         - Ех, че остър меч!

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

1 Мин - XIV-XVII в. - Б. пр. [горе]

 

 

Електронна публикация на 11. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]