Луи Паро

литературна критика

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

 

 

   Литературна критика:

    

    

  • Тайната на „Тезей“
  •  

    

    

   Превод от френски: Калоян Праматаров

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Текстът е включен в българското издание на „Тезей“ в превод на Калоян Праматаров („СОНМ“, 2023). Преводът е осъществен в рамките на Програма „Творчески инициативи’2022“ на Национален фонд „Култура“!

    

    

   Национален фонд ``Култура``

    

    

    

    

    

    

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]