А. С. Пушкин

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ЖИВОТ

 

А. С. Пушкин

 

Превод от руски: Алеко Константинов

 

 

О дар напразен, дар случаен,
живот, защо си ми дарен?
И според кой приговор таен
за мъка си ми отреден?

 

Кой из нищожество ме викна,
о, и чия враждебна власт
в ума съмнение ми тикна,
душата ми напълни с страст?. . .

 

Аз цел пред себе си не виждам,
и празни са сърце и ум. . .
и от душа си ненавиждам
в живота суетния шум.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация във кн. „Съчинения в три тома“, Алеко Константинов, том 3,
под ред. на Илия Тодоров, Изд. „Български писател“, С., 1981 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]