Такис Синопулос

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

Морето I

 

Такис Синопулос

 

Превод от новогръцки: Цветанка Еленкова

 

 

Сух остров. Мраморно небе.
Сол камък светлина пладне застинало.
По нататък светейки морето -
бият камбаните бият ли на острова.
Един ден червен един ден черен.
Един ден светлина върху светлината -
                                          черен диамант морето.

 

Камък и светлина. Сол светлина. Един камък слънцето.
Днес и утре очаквайки пролетта.
На пролет надявайки се на коя пролет?
Светлината какво ще ти донесе? Светлина върху светлината.
Какво ще ти донесе морето?
И сега пладне със слънце под
слънцето морето -
                                          възчерен диамант морето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2006 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!