Такис Синопулос

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

Морето II

 

Такис Синопулос

 

Превод от новогръцки: Цветанка Еленкова

 

 

Развърза се морето. Строши тишината на морето.
Вятърът оголи лицето на земята от пролетта.
На слънцето великата светлина дими в останките на морето.
И на брега гласове
огласяват бягай от морето
сбогувай се сега с морето сбогувай се
че свети навъсено надигайки се.
И бягай бягай с първото биене на камбаната.
По натам ще те грабнат горите - дворове и арфи -
в един друг живот. Бягай ще те довърши морето.
Бягай от морето да се спасиш
да живееш да надживееш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. май 2006 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!