Фьодор Тютчев

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Сълзи

 

Фьодор Тютчев

 

Превод от руски: Алеко Константинов

 

 

Сълзи човешки, о сълзи безбройни,
лейте се вие безчет денонощно,
лейте се скрито вий, неизвестно,
неизтъщими сте и повсеместно
лейте се - както се леят поройно
дъждове есен, през време среднощно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация във кн. „Съчинения в три тома“, Алеко Константинов, том 3,
под ред. на Илия Тодоров, Изд. „Български писател“, С., 1981 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]