Адам Жемянин

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Твоето писмо

 

Адам Жемянин

 

Превод от полски: атя Белчева

 

 

Твоето писмо
което не донесе
нито един пощальон
никога не бе
написано
затова го четях
само насън
думите боляха
като живи рани.

 

Твоето писмо
имаше в себе си толкова тъга
че нито един пощальон
не би могъл да го повдигне
затова го четях
като в мъгла
това не беше сън
особено призори.

 

Твоето писмо
бе като шпионин
някой е разкъсал плика
като пръснато сърце
на какво би могло
след него да се надяваш
когато не може
да се надяваш
на нищо повече.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 15. ноември 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]