Атила Илхан (1925-2005)

поезия

Литературен клуб | преводна художестгвена литература | страницата на автора

 

името ми е есен

 

Атила Илхан

 

Превод от турски: Несрин Исмаил

 

 

чудна работа
от всички страни на сливовото дърво
са валяли цветя
светлина плува в него
където и да погледнеш
ще изтръпнат очите ти

 

а то - аз съм се свечерил
падат листата ми 
бавно-бавно 
името ми е есен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължи

 

 

 

Електронна публикация на 12. октомври 2015 г.

г1998-2015 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]