Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

СРЕБЪРНА СВАТБА

 

Елисавета Багряна

 

 

   Погледни, ний сме вече и двамата стари,
   младостта неусетно изтля.
   Ето: първи сняг моито къдри прошари,
   твоят поглед и благ, но без плам.

    

   Преди много години, във този ден същи,
   в недалечният южен градец
   ти дойде и ме взе, и отведе от къщи,
   и бе плах като бягащ крадец.

    

   А пък аз се смущавах и спъвах свенливо
   и непривичната дълга пола -
   и говореха, толкова светло красива
   не съм никога още била.

    

   А на пътя от черква, как ясно си спомням,
   една стара жена ни видя
   и ни даде да пием от глинена стомна
   ненапита чешмяна вода.

    

   И затече водата - ту бистра, ту мътна, -
   безпощадния земен живот.
   Но скръбта и неволите свързват по-плътно,
   а ний вкусихме не един плод.

    

   Сега кротко говорим и гледаме мъдро,
   и безмълвна надежда плетем:
   пред прозореца нашият внук златокъдър
   своя пръв урок гласно чете.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]