Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

Гергьовден

 

Елисавета Багряна

 

 

   На Ал. Божинов

    

    

   Ще накършат момчетата върбови клони,
   ще накитят вратите, иконите,
   и обор, и хамбари, и плевня висока,
   и кошара - за здраве на стоката.

    

   А мъжете ще колят гергьовски курбани
   и щом бият вечерня камбаните,
   ще отидат жените със дискоси бели
   да споходят пред празник умрелите.
   Вечерта ще прекръстят децата заспали,
   пред светинята свещ ще запалят те
   и ще легнат доволни, и сън ще сънуват,
   и ще бъде той светло празнуване.

    

   Че в зори свети Георги, ранил преди всички,
   преди будните баби и птичките,
   своя бял кон ще яхне, през плет и огради
   ще прескочи, ще иде в ливадите,
   ще се мерне в лозята, в горите ще викне,

    

   ще обходи посевите никнали
   и ще благослови той по Божа поръка
   изкълнилите пролетни стръкове -
   да порастат, да станат до пояса нива,
   да достигнат до жетва небивала...

    

   А момците ще вържат в градините люлки
   да люлеят момите и булките -
   и над тях от овошките цвят ще се рони,
   ще се слънцето смее през клоните,
   ще кънтят надалеко припевки и глуми
   и ще светят лицата им румени...

    

   1924

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]