Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

БЕЗУМИЕ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Каква тревога в тази ветровита нощ души?
   Защо така се люшкат голите тополи?
   Какво се кърши и събаря, и руши,
   и кой тъй охка, плаче и се моли,
   за миг замлъкне и застене пак.
   Наблизо тука някой ли умира?
   Защо гората се заканва като враг
   и Орион блести над нас като секира?

    

   В такава нощ, навярно, заговорниците бдят,
   неугасимите пожари се разгарят,
   самоубийците решават своя път...
   - Какво се взира той? Защо не кара -
   пропяха вече третите петли!
   Как свири вятъра във жиците... Почакай!
   Защо пръхтят конете, сепнати и зли,
   какъв е този вик, преследва ли ни някой? -

    

   Но аз не съм принцеса, ти - владетел и деспот,
   не искаме ни скиптри, ни корони,
   не ни тежи греха за ничий взет живот,
   не носим царски хрисовул - не гоним
   и никому не ще мъстим в света...

    

   Ний тръгнахме, с очи разтворени и влажни,
   да уловиме - сянката на любовта,
   да спрем - на щастието кулите миражни!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]