Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ТЯСНАТА ВРАТА

 

Елисавета Багряна

 

 

   Погледни този път, в който ние стремглаво летим,
   като литнали в миг две стрели, две безумни мечти,
   как е тесен и прав, и затворен от двете страни
   с тези тъмни върби като с две неподвижни стени...
   Той ли нашият път, той ли нашият кратък е ден
   от самата съдба на земята за нас отреден?
   А на другия край, тъй примамлив, незнаен, желан,
   дето пълна с лъчи е разтворило слънцето длан,
   сякаш свършва се той: там сближават се двете стени,
   и през тази врата, толкоз тясна, ще можем ли ний -
   двама заедно ний - да преминем през нея отвъд,
   дето светъл и нов почва другия, вечния път?

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]