Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ПРЕЛЮДИЯ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Усещам те и в топлите си длани,
   и в бликналите сълзи, и в смеха нечакан.
   Познавам те: пътеките ти са постлани
   със капки кръв и сълзи недоплакани...

    

   Донякога, и няма да е късно,
   ще тръгна пак сама със своята несрета.
   Но днес - гори, носи ме, пей ми непрекъснато
   ти, радост, пратена ми от небето.

    

   Когато спрат на мене - топло вгледани,
   едни очи, така невинни и унесени -
   в гърдите ми се затопяват преспи ледени
   и в ручей зазвучава млада песен...

    

   И пак обиквам и света, и хората,
   и черният им труд, и празните надежди.
   И вярвам пак във този, който бди отгоре,
   и с промисъл съдбите ни нарежда.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]