Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

СЛОВЕНСКИ ВЕЧЕРИ

 

Елисавета Багряна

 

 

 

   1

    

   ЧУДНИ ВЕЧЕРИ във Викърче, когато
   селската камбана звучно отзвънява
   и бучи призивно пълноводна Сава -
   майка, мащеха и дойка на полята.

    

   Плахо пламват първи светлинки в къщята,
   хълмове се изострят, потъмняват
   и вечерницата ярко заблестява
   над Триглава, издигнал лоб в далечината.

    

   Бди той мъдро над прекрасната Словения -
   залюляла в скутовете си зелени
   първа рожба - радост в бури и неволи.

    

   Бди и бащиното му благословение
   прозвъняват всички църквици, проболи
   с тънки шипове небето на Словения.

    

    

    

   2

    

   ОТ ВРЪХ НА ВРЪХ, от хълм на хълм, от дол на дол
   откликва се вечерен звън стогласно
   в безбрежността на тази вечер ясна,
   в която всеки шум и глъч би бил разкол.

    

   От връх на връх, от хълм на хълм, от дол на дол
   вървим, вървим и гледаме прехласнато
   огньовете на залеза, що гасне,
   разперил над Триглав коралов ореол.

    

   И там, от хълм на хълм, от връх на връх, в забрава,
   с издигнати, просветнали чела,
   една безкрайна върволица преминава.

    

   Един народ смирен, израсъл в теглила,
   с една съдба, немайчински корава,
   дълбае в хребета гранитен - стъпала!

    

    

    

   3

    

   И АЙДАТА ПОЖЪНАХА, откараха. Покорен
   опъна кърът нови, тъмно-писани кенари.
   В една нощ само побеля Триглав и се затвори,
   и лумнаха в горите жълтоалени пожари.

    

   Ти, мой зелен оазис на безгрижност и отмора,
   вий, гостолюбни хора, тихи, предани другари,
   вий върнахте ми пак съня, звездите и простора
   след толкова беди, що лиха орис ми стовари.

    

   Но дните се изнизват, скъсан наниз в мойте пръсти,
   и утре мен не ще ме има вече в тази къща,
   но този път, под сянката на тези клони гъсти.

    

   Ще ида там - де спомените чакат, черни кръстове
   с разтворени ръце, и грижата е вечно съща, -
   отдето бягам - и където винаги се връщам!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]