Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

СТАРИННА ФЛЕЙТА

 

Елисавета Багряна

 

 

   Избухна вятъра на младостта,
   наду
   платната,
   понесе ме по мътната вода на Дунава
   - нагоре -
   против течението на света.
   И пълноводието на страстта
   заля съмненията,
   и моята душа се пак разтвори
   за светлината.

    

   Като факир
   засвири флейтата на любовта
   и усмири
   отровните змии на мисълта
   и угризенията
   и ги превърна на венци от цвете,
   изплетени
   пред твоите нозе.
   Заспете,
         слепи прилепи на самотата,
              долитнали в нощта.
   Заспете,
   вълци-хищници на бедността,
   издебнали в мъглата.
   Заспете, грижи,
         лепкави влечуги черноземни,
              в студенокръвните си лапи взели
                   и обичта към ближния.

    

   Това е песента на птичката, запяла
   в разцъфналия храст,
   и екналият рев на лъва, разлюлял
   тропическия лес.
   Това са дивните извивки на кавала
   под клонестия брест,
   и истинския глас на всекиго от нас,
   поне веднъж в света,
   - това е любовта!

    

   1936

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]